5 thay đổi về mức lương tối thiểu trong năm 2020

5 thay đổi về mức lương tối thiểu trong năm 2020

5 Mức lương tối thiểu dành cho người lao động sẽ có nhiều biến đổi theo luật lao động năm 2019 và sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2021

Đây là 5 điểm mới của lương tối thiểu năm 2021

Xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ

Điều 91 Khoản 1 Luật Lao động năm 2019 (BLLĐ) quy định về mức tiền lương tối thiểu như sau: Mức lương tối đa trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường để đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội.

Mức tiền lương tối thiểu người lao động

So với quy định của Luật Lao động 2012, mức tiền lương tối thiểu từ năm 2021 đã được điều chỉnh. Cụ thể, theo Điều 91 Khoản 1 Luật Lao động 2012, lương tối thiểu được xác định theo tháng, ngày, giờ và được xác lập theo vùng, ngành.

Đồng thời, trong “Luật Lao động 2019”; mức tiền lương tối thiểu chỉ còn xác lập theo vùng và xác định theo tháng, giờ. Điều này có nghĩa là từ 1-1-2021 sẽ không còn áp dụng mức lương tối đa của ngành

Hủy bỏ quy định về mức lương tối thiểu ngành 

Đến năm 2020, vẫn áp dụng mức tiền lương tối thiểu ngành theo quy định tại Điều 91 Khoản 3 Luật Lao động 2012: Mức tiền lương tối thiểu ngành được xác định thông qua thương lượng tập thể ngành, đã được quy định trong thỏa ước lao động tập thể ngành. Nhưng không được thấp hơn mức lương tối đa vùng do chính phủ công bố.

Tuy nhiên, đến BLLĐ năm 2019 đã không còn quy định này. Theo đó, từ ngày 1-1-2021 sẽ không còn lương tối thiểu ngành mà thay vào đó, lương tối thiểu từ năm 2021 chỉ được xác định theo vùng, ấn định theo tháng và giờ

Theo chính phủ công bố 

Khoản 4, Điều 91 BLLĐ năm 2019 quy định, Chính phủ quyết định và công bố mức lương tối thiểu trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia.

Như vậy, từ năm 2021, Chính phủ có thẩm quyền công bố cả tiền lương tối thiểu vùng, tiền lương tối thiểu theo giờ và tiền lương tối thiểu theo tháng. Trong khi BLLĐ năm 2012 chỉ quy định Chính phủ công bố mức tiền lương tối thiểu vùng.

Mức lương tối thiểu sẽ phụ thuộc 3 căn cứ và 7 tiêu chí

Theo quy định tại khoản 2, Điều 91 BLLĐ năm 2012, mức tiền lương tối thiểu vùng sẽ do Chính phủ công bố trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia dựa trên 3 căn cứ: Nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; điều kiện kinh tế – xã hội; mức tiền lương trên thị trường lao động.

Mức lương tối thiểu người lao động sẽ phụ thuộc vào các căn cứ và chỉ tiêu

Với quy định mới tại BLLĐ năm 2019, mức tiền lương tối thiểu vùng của người lao động sẽ được điều chỉnh theo 7 tiêu chí: Mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; Tương quan giữa mức tiền lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; Chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; Quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; Năng suất lao động; Khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Có thể thấy, các căn cứ điều chỉnh lương tối thiểu vùng tại BLLĐ năm 2019 đã được quy định cụ thể và rõ ràng hơn, giúp cho việc đánh giá, xác định mức lương tối đa cho các vùng được chính xác, phù hợp với mức sống của người lao động cũng như điều kiện kinh tế – xã hội của từng địa phương.

Giữ nguyên mức lương tối thiểu trong năm 2020

Như đã đề cập, mức tiền lương tối thiểu vùng sẽ do Chính phủ quyết định; và công bố trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia. Hằng năm, Hội đồng tiền lương quốc gia sẽ chốt mức tiền lương tối thiểu vùng; và trình Chính phủ quyết định, thông qua Nghị định về lương tối thiểu vùng.

Giữ nguyên mức lương tối thiểu người lao động năm 2020

Những năm gần đây, mức lương vùng năm sau đều tăng so với năm trước. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 khiến cho nền kinh tế khó khăn; nên tháng 8-2020, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã trình Chính phủ đề xuất không tăng tiền lương tối thiểu; vùng năm 2021 mà giữ nguyên như năm 2020.

Nếu phương án này được Chính phủ lựa chọn thì năm 2021 tới đây mức lương tối đa vùng; sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định 90/2020/NĐ-CP:

Mức lương tiền tối thiểu vùng là 4,42 triệu đồng/tháng; áp dụng với doanh nghiệp thuộc vùng I; 3,92 triệu đồng/tháng vùng II; 3,43 triệu đồng/tháng vùng III; 3,07 triệu đồng/tháng vùng IV.

Để biết thêm nhiều tin nóng trong ngày, vui lòng truy cập vào website hbt.com.vn để biết thêm nhiều điều thú vị khác nhé!

                                                                                                                                                                                     Trích dẫn từ website: Eva.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *